ANASAYFA | ÖN BİLGİLENME FORMU | BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ | HASTA HİKAYELERİ | BİZE ULAŞIN
Üye girişi yapmak için lütfen tıklayınız.
Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Paylaş - Yazdır

Biyomateryal (FibrinGlue&Fistül Plug) Uygulaması

      Komplike Anal Fistüllerde; Flep kaydırma yöntemiyle ilgili sorunlar nedeniyle yeni tedavi arayışlarına gidildi. Çünkü fistülün, sadece "iç ağzını kapatma" düşüncesi pratiğe yansımıyordu, tekrarlama oluyordu. Ayrıca makat iç kas hasarı olması sebebiyle tam olarak sfinkter koruyucu değildi. O yüzden "kaslara da hasar vermeyecek şekilde hem fistül iç ağzı hem de fistül tüneli kapatılabilir mi?" düşüncesi doğdu. Bu amaçla, fistül iç ağzının dikilmesi ve çeşitli biyomateryallerle de tünelin doldurularak kapanması hedeflendi.

      Bu mantığa hizmet etmek üzere Fibrin(Doku) yapıştırıcı (FibrinGlue), Sığır serum albumini, Gluteraldehit, Siyanoakrilat, Domuz Kollajeni, Fistül Tıkaç(Fistül Plug) ve Kök hücre gibi çeşitli biyomateryaller geliştirildi. Bunlardan daha yaygın olarak kullanılanı; FibrinGlue ve Fistül Plug dır.

Hastada aktif akıntı ve kirlenmenin yani enfeksiyon olmaması biyomateryal kullanımında
en önemli kriterdir.
Bu nedenle, biyomateryal kullanılacak hastada enfeksiyon (apse) varsa; öncelikle gevşek seton uygulamasıyla enfeksiyonun kontrol altına alınması önerilir.

      1. Debritman+Fibrin(Doku) Yapıştırıcı Enjeksiyonu:

      Enfeksiyon giderildikten sonra Fistül tüneli öncelikle oksijenli su ile yıkanıp debride (temizleme-kazıma) edilir. Müteakiben dış ağızdan girilerek fistül tünelinin içi; doku yapıştırıcı (Fibrin Glue) ile doldurulur. Fistül iç ağzı dikilir. Fistül dış ağzının üzerine vazelinli bir gaz konulur ve işlem bitirilir.
FibrinGlue(Fibrin Yapıştırıcı) enjektörüFibrin Glue uygulaması...
      Fibrin yapıştırıcı enjeksiyonu; bu yapılış özelliği gereği tekrarlanabilir, basit ve güvenli bir işlemdir. Bu yöntemin ilk uygulandığı 1990'lı yıllarda, tekrarlayıcı uygulamalarla %60-70'ler gibi yüksek başarı oranları bildirilmiştir. Ancak, son yıllarda yapılan çalışmalarda; yıllar geçtikçe başarı oranlarının düştüğü ve %25'lere kadar indiği, dolayısıyla da nüks oranlarının arttığı gözlendi. Fistül tünelinin boyu kısaldıkça(<3cm) başarı oranı düşer.

      “İnkontinans riski” yoktur. Yani makat kaslarına hasar vermez. Dolayısıyla da basit, güvenli ve herhangi bir yan etkisi olmayan yöntemdir. Ancak...

Fibrin Glue maliyetinin yüksekliği (Her bir fibrin glue enjektörü 600 Dolar/Euro civarı),
İnkontinens riski taşımasa bile nüks oranının yüksekliği yaygın kullanımı sınırlandırır.

      2. Fistül Plug(Tıkaç) Uygulaması:

      Fistül tüneli içersinde emilmeden daha uzun süre kalacak ve tüneli tamamen kapatacak "plug" adı verilen koni şeklindeki tıkaç kullanılır. Enfeksiyon giderildikten sonra fistül tüneli özel fırça ile debride edilir ve temizlenir. Müteakiben fistül iç ağzından dış ağzına doğru plug çekilerek tünel içine yerleştirilir. Fistül iç ağzı dikişlerle kapatılır ve dış ağız açık bırakılır.
      Makat kaslarına hasar vermemesi ve tekrarlanabilir olması plug kullanımının en önemli artılarıdır. Tüm bunlara rağmen sınırlı hastalarda uygulanabilirliği, başarı düşüklüğü (nüks yüksekliği) ve plug maliyeti rutin kullanımını sınırlandırır.

2016/04
« « Anokutanöz / Mukozal(Endorektal) İlerletme Flepleri LİFT Tekniği » »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzmanı
  
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Oylum Gökberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAİL :  basurum@gmail.com

 basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com ® 2006-2009
Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.