ANASAYFA | ÖN BİLGİLENME FORMU | BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ | HASTA HİKAYELERİ | BİZE ULAŞIN
Üye girişi yapmak için lütfen tıklayınız.
Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Paylaş - Yazdır

Kronik Kabızlığa Yol Açan Nedenler Nelerdir?

      İnsan olarak yaşamın en temel ve vazgeçilmez döngüsüdür; beslenme ve boşaltım… Bu döngünün, yaşamın konforlu ve kaliteli olmasına katkısı yadsınamaz.

      Beslenmeyle başlayan bu döngüdeki dışkılama işlevi, yeterli miktarda ve kişiyi rahatlatacak düzeyde gerçekleşmediğinde; kaçınılmaz olarak “kabızlık” olarak tanımlanan bir dizi sorunlar zinciri örülmeye başlar. Bu durum, kişilerin yaşam kalitesini hem fiziksel hem de psikososyal açıdan olumsuz etkilemeye başlar. Yaşayan bilir!..

      Kronik Kabızlık, her ne kadar hatalı beslenme alışkanlıkları temelinde başlasa da devam eden yıllarda; beslenmeden bağımsız olarak dışkının oluşum ve depolama işlevinde (Kolon motilitesi) yavaşlama ile dışkılama işlevinde (Anorektal Fonksiyon) artan ıkınma gereksinimiyle tetiklenen bir kısır döngü sonucu oluşur ve gelişir.
 

      Oluşan bu kısır döngü süreci nedeniyle; Beslenme(-1-)>>> Kolon Motilitesi(-2-)>>>Dışkılama(-3-)>>> Dışkı(-4-) şeklinde ve ahenk içersine çalışması gereken işlevsel düzenekte KABIZLIK adı altında sorunlar yaşanmaya başlar.
      Kronik Kabızlık; kısır döngü sürecine girilmesinde rol oynayan primer(doğrudan) ve sekonder(dolaylı) nedenlere göre Primer(İdiyopatik) ve Sekonder Kabızlık olarak iki ana başlıkta incelenir. Kronik Kabızlıkların neredeyse %90’nını Primer Kabızlık oluşturur.

"Kabızlık" kelimesini bundan böyle Kronik Kabızlık durumunu anlatmak için kullanılacaktır.

---SEKONDER(İKİNCİL) KABIZLIK NEDENLERİ---

      Kolon Motilitesi ve Anorektal işlevler dolaylı olarak etkilenir ve kabızlık gelişirse Sekonder Kabızlık olarak tanımlanır.

Başlıca Sekonder(İkincil) Kabızlık Nedenleri:

♦► Basit Kabızlık; Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzında olan değişiklikler sonucu dolaylı olarak bir etkilenim olur.
♦► Gastrointestinal Hastalıklar; Hirchsprung Hst, Crohn, Ülseratif kolit, Divertikülitis, Barsakların iyi ve kötü huylu tümörleri gibi...
♦► Anorektal Hastalıklar; Anal fissür(çatlak), Tromboze/Prolabe Hemoroid, Anal darlık, Anal apse gibi hastalıklar neden oldukları ağrı nedeniyle dolaylı olarak dışkılamanın ertelenmesine neden olurlar.
♦► Endokrin ve Metabolik Hastalıklar; Diyabetes Mellitus(Şeker), Hipotiroidi, Böbrek Yetmezliği, Hiperkalsemi, Hipopotasemi, Gebelik gibi...
♦► Nörolojik Hastalıklar;  Parkinson, Multipl Skleroz, Spinal Kord Yaralanmaları gibi...
♦► Psikolojik Hastalıkları;  Depresyon, Anksiyete, Somatizasyon, Beslenme bozukluğu gibi...
♦► İlaçlar;
♦ Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,                 ♦ Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
♦ Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar,                  ♦ Spazm çözücü olarak kullanılan antikolinerjik ilaçlar,
♦ Anti asit olarak mide tedavisinde kullanılan ilaçlar,   ♦ Hipertansiyon tedavisinde kullanılan kalsiyum blokerleri,
♦ Kabızlık tedavisi amacıyla uzun süredir kullanılan dışkı yumuşatıcı ilaçlar,
♦ İdrar söktürücüler,          ♦ Kalsiyum tedavisi,         ♦ Demir tedavisi gibi...

Basit Kabızlık Nedenleri Olarak;

      ♦► Beslenmenin yeterli miktar ve düzende olmaması, dengeli lifli/lifsiz oranına sahip olmaması, yeterli sıvı alımının gerçekleşmemesi gibi beslenme bağımlı nedenler,
      ♦► Hareketsiz yaşam sürülmesi gibi barsakların çalışmasını engelleyen nedenler,
      ♦► Tuvalet tutma, erteleme veya uygun ortam (WC) arama alışkanlığı gibi dışkılama işlevini engelleyen nedenler,
      ♦► Stres, sıkıntı, aşırı heyecan gibi hem barsak çalışmasını hem dışkılama işlevini değiştiren nedenler sayılabilir.

      Dolayısıyla, bu nedenlere yönelik alınacak bilinçli önlemlerle çoğu kişideki basit kabızlık çözülebilmektedir. Ancak çözülemediğinde veya başta çözülse dahi idame ettirilemediğinde; artık basit kabızlık düşüncesinden uzaklaşılmalıdır. Sekonder Kabızlığın diğer nedenlerine veya Primer Kabızlığa yönlenilmelidir.

---PRİMER(İDİYOPATİK) KABIZLIK NEDENLERİ---

      Kabızlık, sekonder nedenler ekarte edildikten sonra Kolon Motilitesi ve Anorektal işlevleri doğrudan etkileyen yapısal ve işlevsel hasarlara bağlı olarak gelişirse Primer(İdiopatik) Kabızlık olarak tanımlanır. Primer Kabızlık; bu işlevlerin etkilenim derecesine göre 3 alt grupta incelenir. Ki, Primer kabızlığında yaklaşık %50 sini Anorektal fonksiyon bozukluğuna sebep olan yapısal ve işlevsel hasarlar oluşturur.

1. Normal Geçiş Zamanlı Kabızlık Nedenleri; (Normal Kolon Motilitesi, Normal, Dışkılama işlevi)
♦ İrritabl (Hassas-Spastik) Barsak Sendromunun Kabızlık dönemleri

2. Yavaş Geçiş Zamanlı Kabızlık (Slow-Transit Constipation) Nedenleri;(Uzamış Kolon motilitesi, Normal Dışkılama)
♦ Colonic İnertia/Barsak Tembelliği    ♦ Redundan Rektosigmoid/Kolon    ♦ Uzun süreli laksatif kullanımı gibi...

3.Anorektal Disfonksiyon/Dışkılama Güçlüğü/Dışkı Çıkış Güçlüğü Kabızlığı Nedenleri;(Anormal Dışkılama İşlevi)
Pelvik Tabana ait İşlevsel Hasarlar; Anismus(Puborektal Diskinezi), Pelvik Taban Düşüklüğü gibi hastalıklar
Rektuma ait Yapısal Hasarlar; Rektosel, Rektal(İnternal) Mukozal Prolaps veya Rektal İntussusception gibi hst'lar,
Anüse ait Yapısal Hasarlar; Hemoroid, Anal Fissür, Anal Spazm, Anal Stenoz(darlık) gibi hast'lar(Doğrudan etki)

Hastaların “Kabızlık” adı altında mağdur durumda kaldıkları ve yıllarca doktor doktor dolaşıp çözüm aradıkları sıkıntılarının altında,
sıklıkla primer kabızlık ve bunun alt grupları yatabilmektedir.

      Tamam, nedenleri öğrendik. O halde tedaviye geçebiliriz. Ama herkesin durumu aynı değil ki? Buna rağmen kronik kabızlıkta; sekonder nedenleri de atlamamak adına, aşama aşama genel tedavi yaklaşımları tercih edilir. Ancak bu sayede doğru ve eksiksiz tedavi planlamasının yolu açılmış olur.


« « Kabızlık Nedir? Kronik Kabızlıkta Genel Tedavi Yaklaşımı » »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzmanı
  
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Oylum Gökberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAİL :  basurum@gmail.com
   basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com ® 2006-2009
Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.