ANASAYFA | ÖN BİLGİLENME FORMU | BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ | HASTA HİKAYELERİ | BİZE ULAŞIN
Üye girişi yapmak için lütfen tıklayınız.
Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Paylaş - Yazdır

Normal Dışkı Nasıl Olmalıdır?

      Sindirim sisteminde nihai ürün olarak ortaya çıkan dışkı sayesinde; hem Kolon, Rektum ve Anüs adı verilen yapıları hem de bu yapılarda gerçekleşen Beslenme --> Kolon Motilitesi/Barsak Çalışması --> Anorektal Fonksiyon /Dışkılama şeklinde devam eden işlevselliği sorgulamak mümkün olur.

UNUTMAYIN Kİ,
Dışkı şeklinin (kıvam ve kalınlığının) şöyle veya böyle olmasının tek başına anlamı yoktur.
Asıl olan nasıl çıktığıdır? Yani Dışkılama işlevinin ıkınma gerektirip gerektirmediğidir.
Kısacası şekilden ziyade işlev (Dışkılama) önemlidir.

Çünkü
Her gün düzenli olarak tuvalete gidebiliyor veya yumuşak kıvamlı dışkı çıkarabiliyor olsanız da
karnınızı sıktıkça (ıkınmalarla) dışkı çıkıyorsa sorun var demektir. KABIZ olabilirsiniz!..

"Ikınma" ile "zorlanma" ve/veya "kalın sert dışkı" aynı şey değildir.

      Normal Dışkılama İşlevi; "Mermiyi namluya ver, ama namludan sen çıkarma, bırak kendiliğinden çıksın" modeli olarak düşünülebilir. Mermi, namludan da çıkarılırsa hem namlunun hem de mekanizmanın hasar görmesi kaçınılmazdır. Tuvalete oturulduğunda; ilk önce diafram(karın) nefesi alınarak pelvik taban ve makat kasları gevşetilir. Sonrasında karın kasları; “ıkınma” adı verilen işlemle kasılır(sıkılır) ve dışkının makat ağzına yönlenmesi sağlanır. Yani mermi namluya verilir. İşte olması gereken ıkınma, yani karın kası desteği sadece bu kadardır.
      Yeterli sıkışma hissi ile birlikte tuvalete gidildiğinde; ıkınmayla makat ağzına gelen dışkının, diafram nefesi eşliğinde makattan “yılan” gibi kayarak ve kendiliğinden çıkması gerekir. Fakat genellikle çıkması beklenemez ve karın kasları tekrar devreye sokularak kasılır. Dolayısıyla dışkının gereksiz (artan) ıkınma adı verilen karın kasları desteğiyle çıkması sağlanır. Yani mermi namludan da çıkartılır. Zaman zaman özellikle de katı-sert dışkı(peklik) dönemlerinde; “zorlanma” adı verilen, yüz mimiklerine de yansıyacak şekilde katmerli gereksiz ıkınmalara da ihtiyaç duyulur.
      Ama sıklıkla “gereksiz ıkınma” ile "zorlanma" kelimeleri eşanlamlı olarak düşünülür. Ama aynı şey değildir. Bu nedenle de çoğu kişi; dışkısının kalın-sert olmadığını anlatmak için tuvalette zorlanmadığını, dolayısıyla “gereksiz ıkınmadığını” ifade eder. Hâlbuki dışkı çıkışı sırasında gereksiz ıkınmalara ihtiyaç oluyorsa veya gereksiz ıkınma olmadan dışkı çıkışı olmuyorsa; çıkan dışkının yumuşak veya katı olması birşey değiştirmez. Dışkılama, IKINARAK gerçekleşiyordur. Yani Dışkılama Güçlüğü vardır ve bu durumunu zamanla mutlaka fissür, hemoroid, apse-fistül şeklinde makata yansıması da olacaktır.

Ama yok, illa dışkı şeklimi de öğrenmek istiyorum diyorsanız....
  Net ve anlaşılır dışkı tanımlaması için “Bristol Stool Scale” adı verilen görsel örneklemeden faydalanılır.

BRİSTOL STOOL SCALE (BRİSTOL GÖRSEL DIŞKI ÖLÇEĞİ)

      Tip 1 : Keçi pisliği tarzında sert, topak topak veya parça parça olmasıdır. Her ne kadar düzenli olarak tuvalete gitme süreci olsa da dışkılama işlevi sırasında artan (gereksiz) ıkınmalara sebep olması nedeniyle kabızlık işareti olarak düşünülür.

      Sıklıkla az ve/veya sık aralıklarla yapılan yetersiz beslenmelere bağlı olarak oluşur. Bu nedenle genç yaşlarda beslenmeye bağlı Basit Kabızlık olarak karşılaşılır. Beslenmenin artırılması ile düzelir. İlerleyen yıllarda yetersiz beslenmeye paralel olarak da görülebilir

      Sonuç: Sık aralıklarla tekrarlıyor ve beslenme ile kontrol altına alınamıyorsa; beslenmeye ilave olarak yıllar içersinde gelişmiş barsak tembelliği, uzaması (Redundan RektoSigmoid) ile Anismus, Anal Spazm, Rektosel, Rektal Mukozal Prolaps, Rektal Intussusception gibi hastalıklar yönünden incelenmesi gerekir. Bu çerçevede ihtiyaca göre; İlaçlı Kolon Grafisi, İlaçlı Dışkılama Filmi (Defekografi), 3D Endoanal USG ve gerekirse Kolonoskopi gibi tetkiklere gidilir.

      Tip 2 : Tip 1’deki topaklanmanın daha büyük ve birleşik olması şeklinde özetlenebilir. Tuvalete gitme ihtiyacı ve sıklığı en iyi şartlarda 3-5 günü bulur, çıkarmak ise tam bir eziyettir. Hem tuvalete gitme sıklığında azalma hem de dışkı kıvam ve kalınlığında artış olur. Dışkılama işlevi sırasında mecburen artan (gereksiz) ıkınmalar ve zorlanmalar sebebiyle kabızlık işaretidir.

      Beslenme; sıklıkla normal sınırlarda(yeterli) olmasına rağmen nadiren de olsa yetersiz olabilmektedir. Bu nedenle sadece beslenmeyle, özellikle de sıvı alımını artırmakla düzelmeyebilir.

    Sonuç: Sık aralıklarla tekrarlıyor ve sıvı alımı ile kontrol altına alınamıyorsa; Dilate Rektum/Rektal Hiposensitivite, Anismus, Barsak tembelliği, uzaması (Redundan RektoSigmoid) ile Anal Spazm, Rektosel, Rektal Mukozal Prolaps, Rektal Intussusception gibi hastalıklar gelişmiş olabilir. Bu çerçevede ihtiyaca göre; İlaçlı Kolon Grafisi, İlaçlı Dışkılama Filmi (Defekografi), 3D Endoanal USG ve gerekirse Kolonoskopi gibi tetkiklere gidilebilir.

      Tip 3 (Normal?): Tip 2’ye göre kalınlığı daha az, kıvamı daha yumuşak ve yüzeyinde derin olmayan çatlakların olduğu dışkı olarak da tanımlanabilir. Değişen sosyal şartlar nedeniyle beslenme ve tuvalet alışkanlıklarında, zaman zaman oluşan değişiklikler sebebiyle geçici olarak oluşabilir. Bu çerçevede ise NORMAL DIŞKI olarak kabul edilebilir.

      Tip 3 dışkı görseline sıklıkla Tip 2’nin sıvı alımını artırarak kontrol altına alındığı dönemlerde rastlanır. Dolayısıyla dışkı görseli, genellikle Tip 2 ve Tip 3 arasında gidip gelir. Kolon motilitesi ve/veya dışkılama işlevindeki olası hasarların derecesine göre Tip 3'e ait geçiş dönemleri sıklaşır veya seyrekleşir.

      Sonuç: Tip2'ye sık aralıklarla dönüyor ve daha uzun süre kalıyorsa veya sıvı alımı ile Tip3'e geçiş sağlanamıyorsa Dilate Rektum, Anismus, Barsak tembelliği, uzaması (redundans) ile Rektosel ve Mukozal / Rektal intussusception gibi hastalıklar gelişmiş olabilir. Bu çerçevede kabızlık işareti olarak düşünüp İlaçlı Kolon Grafisi, İlaçlı Dışkılama Filmi (Defekografi), 3D Endoanal USG ve gerekirse Kolonoskopi gibi tetkiklere yönelmek gerekebilir.

      Tip 4 (Normal): Yılan veya sosis gibi pürüzsüz, kaygan yüzeyli ve yumuşak kıvamda dışkı örneğidir. Hastalara “Anamur veya Çikita muz kıvam ve kalınlığında” diye tanımladığım dışkı örneğidir. Ikınma gerektirmez. İlk hamle sonrası kendiliğinden çıkar. "Mermiyi namluya ver, ama namludan sen çıkarma!" misali çıkar...

      Sonuç olarak: Normal sınırlarda beslenme ile desteklenmiş, normal sınırlardaki kolon motilitesi ile işlemden geçmiş ve son olarak normal sınırlardaki dışkılama işlevi ile vücuttan uzaklaştırılmış dışkı örneğidir. Dolayısıyla hem tuvalete gitme sıklığı hem dışkı kıvam ve kalınlığı hem de dışkılama işlevi sırasında ihtiyaç duyulan ASGARİ ıkınma seviyesiyle “Normal” diye tanımlanabilecek dışkı şeklidir.

      Tip 5 : Kenar verecek kıvamda, parça parça dışkı örneğidir. Düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları sonucu geçici olarak da oluşabilir. Geçici olduğu sürece sorun değildir. Devamı halinde ishal yönünden dikkatli olunması gerekir.

      Ne ishale ne de normale dönüşüyor ama günde birkaç defa olan tuvalete gitme sıklığı ile devam ediyorsa dışkılama işlevini irdelemek gerekir. Çünkü hem tuvalete gitme sıklığında artış hem de dışkı kıvam ve kalınlığında azalma olur. Ki dışkılama işlevi sırasında ihtiyaç duyulan artan(gereksiz) ıkınmalar sebebiyle kabızlık işaretidir.

     Sonuç: Sık aralıklarla tekrarlıyor ve beslenme ile kontrol altına alınamıyorsa rektosel, mukozal/rektal intussusception gibi Dışkı Çıkış Güçlüğü tipi kabızlığa neden olan hastalıklar yönünden inceleme gerekir. Bu çerçevede İlaçlı Dışkılama Filmi (Defekografi), 3D Endoanal USG ve gerekirse Kolonoskopi gibi tetkiklere yönelmek gerekir.

      Tip 6 : Yumuşak kıvamda, su içeriği daha fazla parça parça dışkı örneğidir. Sıklıkla düzensiz ve lif ağırlıklı (dengesiz) beslenme alışkanlıkları sonucu geçici ishal durumu olarak kabul edilir. Peklik problemi yaşayanların zamanla günlük tuvalet sayılarındaki artışa paralel olarak da oluşabilir. “Ne yesem soluğu tuvalette alıyorum” diyenlerde de görülür.

      Her ne kadar tuvalete gitme sıklığı artmış ve dışkı kıvamı yumuşamış da olsa dışkılama işlevi sırasında gereksiz ıkınmalara ihtiyaç gösterdiğinden Dışkı Çıkış Güçlüğü tipi kabızlık işareti olarak da düşünülebilir.

      Sonuç: Sık aralıklarla tekrarlıyor, hem beslenme hem de tuvalet sayısını azaltma ile kontrol altına alınamıyorsa rektosel, mukozal/rektal intussusception gibi Dışkı Çıkış Güçlüğü tipi kabızlığa neden olan hastalıklar yönünden inceleme gerekir. Bu çerçevede İlaçlı Dışkılama Filmi (Defekografi), 3D Endoanal USG ve gerekirse Kolonoskopi gibi tetkiklere yönelmek gerekir.

      Tip 7 : Sert ya da yumuşak, katı dışkı içeriği hiç olmayan, sulu dışkı örneğidir. Sıklıkla viral ya da bakteriyal bir enfeksiyon sonucu barsak hareketliliğinin çok arttığı şiddetli ishal göstergesidir. En kısa sürede tıbbi destek alınmalıdır.

      Tip 8 : Nerdeyse tamamının sulu bir kıvamda olduğu, köpüklü, sümüklü, pis kokulu ve fışkırır tarda çıkan dışkı örneğidir. Sıklıkla yoğun alkol alımları veya çeşitli ilaç kullanımları sonucu görülür. En kısa sürede tıbbi destek alınmalıdır.

      “Normal” diyebileceğimiz ideal dışkı şekli Tip 4 olarak gösterilen örnektir. Ve bu örnek, sırasıyla birbirileriyle etkileşim halinde olan Beslenme, Kolon Motilitesi, Anorektal Fonksiyon gibi işlevlerin koordineli katılımı sonucu gerçekleşir. Bu koordinasyon bozulursa diğer tiplerdeki dışkı örnekleri oluşur.

Dışkıdaki bu görsel örneklemeyle
NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ dahilinde Kabızlık ve Kabızlık kökenli hemoroid, fissür, apse-fistül gibi birçok hastalığın irdelenmesi mümkün olur.Tabii ki IKINMA derecesini belirlemek için...

Ki böylece;
► Sonuç olarak karşımıza çıkan hastalıkların altında yatan NEDEN veya NEDENLERİN bulunması,
►► Altta yatan bu neden veya nedenleri de kapsayacak tedavi alternatifleriyle sonuçlara yaklaşılması mümkün olur.

Ancak bu sayede,
başarılı tedavi sonuçlarına ya da hasta memnuniyetlerine ulaşılabilir.
Yoksa “kabız olmamaya(ıkınmamaya) çalışın, kabız olursanız tekrarlar” veya “beslenmenize dikkat edin, lifli beslenin” denilen hastalardan olunur.


« « Normal Dışkılama Nasıl Olmalıdır? Kabızlık Nedir? » »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzmanı
  
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Oylum Gökberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAİL :  basurum@gmail.com
   basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com ® 2006-2009
Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.