ANASAYFA | ÖN BİLGİLENME FORMU | BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ | HASTA HİKAYELERİ | BİZE ULAŞIN
Üye girişi yapmak için lütfen tıklayınız.
Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Paylaş - Yazdır

Anal Fistülde LIFT, VAAFT, FILAC/LAFT

"Komplike Anal Fistülde Sfinkter Koruyucu Güncel Tedavi Yaklaşımları..."

      Komplike Anal Fistül tedavisinde seton uygulamasının yarattığı makat kas hasarı (İnkontinens riski) nedeniyle kaslara hasar vermeyen (sfinkter koruyucu) Biyomateryal (FibrinGlue-Fistül Plug) kullanımına gidildi. Ancak hem maliyet yüksekliği hem de %50-80’lere varan tekrarlama (Nüks) oranlarıyla karşılaşıldı. Bunun üzerine sfinkter koruyucu olarak yeni (güncel) tedavi arayışına gidildi. Bu çerçevede; kısaca LIFT, VAAFT ve FILAC/LAFT adı verilen yöntemler geliştirildi.

Tüm bu çabalara rağmen Komplike Anal Fistülde “altın standart” olmuş tek bir tedavi şekli yoktur.
Çünkü hem hastanın hem de hastalığın durumu farklılık gösterir.

Komplike Anal Fistül Tedavisinde LIFT Tekniği
(Ligation of Intersphincteric Fistula Tract)

      Apse odağına sahip olmayan veya enfeksiyonun 6-8 haftalık gevşek seton uygulamasıyla kontrol altına alındığı Komplike Fistüllerde; fistül dış deliğinden (ağzından) oksijenli su veya metilen mavisi verilerek fistül iç ağzı bulunur. Sonra makat kenarından makat iç ve dış kasları arasına gelecek şekilde kesi yapılır. Makat iç ve dış kasları arasından girilerek aralanır. Fistül yolu bulunur, her iki tarafı bağlanarak kesilir ve ayrılır. Böylece makat içinden fistül yoluna mikrop (dışkı) geçişine engel olunur. Kalan fistül yolu kazınır, fistül dış ağzı genişletilerek açık bırakılır. Böylece kalan fistül yolundaki enfeksiyonun kendiliğinden boşalması ve iyileşmesi sağlanır.
      Komplike Anal Fistül tedavisinde 2007 yılından beri uygulanan LIFT tekniğiyle ortalama %75 oranında başarı elde edilir. Yıllar içerisinde LIFT-Plus, Bio-LIFT, LIFT-Plug, LIFT-Flep gibi farklı modifikasyonlara da gidilmiştir.

Özetle;
► Başarı oranı yüksektir. Ortalama %75 (%40-95) Dolayısıyla nüks riski düşüktür.
► Cerrahi açıdan maliyeti artıran ek bir donanım veya el aletine ihtiyaç göstermez. Ama cerrahi tecrübe gerektirir.
► Anestezi altında ameliyathane şartları gerektirir ve ortalama 40 dk sürer.
► İş güç kaybı, VAAFT ve LAFT yöntemiyle benzerlik gösterir.
► Fistül iç ağzı ve çevre mukozası travmatize edilmez.
► Makat iç ve dış kaslarına doğrudan zarar veya hasar vermez. Ancak ameliyat sırasındaki cerrahi teknik nedeniyle makat iç ve dış kasları travmatize olabilir. Ama bu durum, sıklıkla tolere edilebilir ve sorun yaratmaz.
► Makat kaslarına zarar vermeyen (Sfinkter Koruyucu) bir yöntem olan LIFT tekniği ile başarı elde edilemediğinde, yani anal fistül tekrarladığında;
• Rahatlıkla tekrar LIFT uygulanabilir veya diğer yöntemlere geçiş yapılabilir.
• Komplike fistülün, sıklıkla basit fistüle dönüştüğü gözlenir.

Komplike Anal Fistül Tedavisinde Laser (LAFT/FiLaC) Tedavisi
(Laser Ablation of the Fistula Tract / Fistula Laser Closure)

      LAFT Tedavisi için Laser cihazı ile yaklaşık 2mm kalınlığında, ucunda dairesel (360°) olarak 4mm'lik mesafeye, 50-100°C gibi yüksek ısı veren  ince laser çubuğu (prob) gerekir. Ayrıca anal fistülün apse odağına sahip olmaması veya enfeksiyonun 6-8 haftalık gevşek seton uygulamasıyla kontrol altına alınmış olması gerekir. Şartların uygun olduğu hastalarda; fistül dış deliğinden (ağzından) oksijenli su veya metilen mavisi verilerek fistül iç ağzı bulunur. Sonra fistül yolu kazınarak kanatılır.

      İnce laser çubuğu (prob); Fistül dış ağzına yerleştirildikten sonra iç ağızda görünene kadar yavaşça ilerletilir. Sonra 3sn süreyle ince laser çubuğunun uç kısmında yüksek ısı (Laser) oluşması sağlanır. Bu işlem; laser çubuğunun fistül dış ağzına doğru çekildiği her 0,5-1cm de tekrarlanır. Böylece hem fistül ağzının hem fistül yolunun yüksek ısı (laser) ile yakılarak büzüşmesi sağlanır. İlave olarak fistül iç ağzına dikiş de atılabilir. Son olarak fistül dış ağzı genişletilerek açık bırakılır.

      Komplike Anal Fistül tedavisinde 2011 yılından beri uygulanan Laser Tedavi sonuçları çelişkili ve yetersizdir. Çünkü %70-90 gibi yüksek başarı bildiren çalşmalar kadar tekrarlama (nüks) riskinin yüksek  olduğunu bildiren çalışmalar da vardır.

Özetle;
► Tedavi sonuçları, yani başarı ve tekrarlama durumu çelişkilidir. Ama komplike anal fistül tedavisinde; iş-güç kaybının düşük,yaşam kalitesinin yüksek olması açısından alternatiftir.
Maliyeti artıran ek donanım (Laser cihazı) ve el aletine (Laser çubuğu) ihtiyaç gösterir.
► Anestezi altında yapılması daha uygundur ve ortalama 20dk sürer.
► Fistül iç ağzı ve çevre mukozası; gerek yüksek ısı gerekse dikiş nedeniyle travmatize olur. Bu durum nüks riskini artırır.
► Makat iç ve dış kaslarına doğrudan zarar verilmez. Ancak laser çubuğu; gerek mekanik travma gerekse yüksek ısı nedeniyle makat kaslarına zarar verebilir. Özellikle de tecrübesiz ellerde...
► Makat kaslarına zarar vermeyen (Sfinkter Koruyucu) bir yöntem olan LASER tedavisiyle başarı elde edilemediğinde, yani tekrarladığında;
• Anal Fistülün, sıklıkla komplike kaldığı, nadiren de daha kötü hale dönüştüğü gözlenir.

Son aylarda Anal Fistül için Laser tedavisi görmüş ama tekrarlamış hastalarda yaptığımız 3D Endoanal Ultrason görüntülerinde makat iç kaslarında hasar görülmesi dikkat çekicidir.

Komplike Anal Fistül Tedavisinde VAAFT Tekniği
(Video Assisted Anal Fistula Treatment)

      VAAFT tekniği için Fistüloskop adı verilen özel bir cihaz ve el aletleri gerekir. Fistül dış ağzından bu cihazla girilir. Aynı endoskopi işlemlerinde olduğu gibi fistül yolunda görülerek ilerlenir ve fistül iç ağzı bulunur. Bu sırada ilave kör dallanmalar varsa; onlar da bulunabilir ve kazınarak temizlenir.
      İç ağız belirlendikten sonra stapler veya dikişle veya ilerletme flebiyle makat içinden kapatılır. Ayrıca iç ağız özel yapıştırıcı (siyanoakrilat) ile takviye edilir. Müteakiben fistül yolu yüksek ısı (koter) ile yakılır ve fırça ile tekrar temizlenir. Böylece hem ana fistül yolunun hem de dallanmaların büzüşerek kapanması hedeflenir. Son olarak fistül dış ağzı genişletilerek açık bırakılır.

      Hem komplike hem de basit Anal Fistül tedavisinde 2011 yılından beri uygulanmaktadır. %80'lerde başarı bildirilmektedir.

Özetle;
► Tedavi sonuçları, yani başarı ve tekrarlama durumu ile ilgili daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır. Ama komplike anal fistül tedavisinde; iş-güç kaybının düşük,yaşam kalitesinin de yüksek olması açısından alternatiftir.
► Cerrahi açıdan maliyeti artıran ek bir donanım ve el aletine ihtiyaç gösterir.
► Anestezi altında ameliyathane şartları gerektirir ve ortalama 30-40 dk sürer.
► Makat iç ve dış kaslarına doğrudan zarar vermez. Ancak gerek iç ağzın onarımı gerekse yüksek ısı (koter) uygulaması sebebiyle tolere edilebilir veya hafif düzeyde minör inkontinens riski olur.
► Fistül iç ağzı ve çevre mukozasının ayrıca onarılması gerekir. Bu durum nüks riski doğurur.
► Hem fistül iç ağzının hem de yan dallanmaların bulunması (görülmesi) açısından avantajlıdır.
► Makat kaslarına zarar vermeyen (Sfinkter Koruyucu) bir yöntem olan VAAFT tekniği ile başarı elde edilemediğinde, yani tekrarladığında;
• Rahatlıkla tekrar uygulanabilir veya diğer yöntemlere geçiş yapılabilir.
• Fistülün, sıklıkla komplike kaldığı, nadiren de daha komplike hale dönüştüğü gözlenir.


GÜnceleme: Ocak 2017
« « Biyomateryal (Fibrin Glue & Fistül Plug) Uygulaması  

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzmanı
  
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Oylum Gökberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAİL :  basurum@gmail.com
   basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com ® 2006-2009
Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.